Contact

Instytut Kultury Miejskiej / City Culture Institute

Długi Targ 39/40 street, Gdańsk
e-mail: www.ikm.gda.pl

Media Contact: marta.banka@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

Miasto Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej Gdańska Galeria Miejska

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Poprzednia edycja:

Narracje 9