Instytut Kultury Miejskiej
Długi Targ street 39/40
Gdańsk

Contact for media:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003